Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
За въпросителните и относителните думи в българския и френския език Христов Паисий 1981 6 1 06.10.2013
За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност Цихун Генадий 1980 5 5 06.10.2013
За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам Чуканова Йонка 1989 14 5 06.10.2013
Заметки о числительных в славянских языках Franks Steven 2000 ХХV 2 26.10.2013
За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език Аврамова Цветанка 1997 22 3 26.10.2013
За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език Вълчанова Маринела 1996 21 2 26.10.2013
Заседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици Бъчваров Янко 1978 3 3 26.11.2013
Заседание на Комисията по транскрипция при Международния комитет на славистите Бъчваров Янко 1983 8 1 26.11.2013
Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици в Ополе Вачкова Кина 2002 27 2 26.11.2013
Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици Вачкова Кина 1998 32 1–2 26.11.2013
За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици Георгиева Елена 1982 7 3 26.11.2013
Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск Караангова Маргарита 1979 4 2 26.11.2013
Загребска славистична школа Менкаджиева Виктория 1980 5 2 26.11.2013
Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев Младенова Олга 1985 10 1 26.11.2013
Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.) Селимски Людвиг 1998 32 1–2 26.11.2013
За някои основни изисквания при създаване на модел за съпоставително изследване на словообразуването в близкородствени езици Балтова Юлия 1986 9 4 07.03.2019

Pages