Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
Граматически и семантични фактори при определяне рода на английските заемки в български език (Grammatical and semantic factors in determining the gender of English loan-words Алексиева Невенка 1977 2 4–5 06.10.2013
Глаголно-именните устойчиви съчетания Босилков Константин 1979 4 4 06.10.2013
Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика Котова Надежда 1978 3 3 06.10.2013
Гръцки и турски думи в Софрониевия превод на Езоповите басни Кочев Николай 1981 6 2 06.10.2013
Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика Янакиев Мирослав 1978 3 3 06.10.2013
Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език Мечкова-Атанасова Здравка 1992 17 1 06.10.2013
Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език Мечкова-Атанасова Здравка 1992 17 4 06.10.2013
Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език Мечкова-Атанасова Здравка 1990 15 3 06.10.2013
Граматическата категория „време“ във френски и български език {(La catégorie grammaticale de temps en français et en bulgare)} Михов Николай 1977 ІІ 1–2 06.10.2013
Географско разпределение на прабългарски лексикални елементи Младенов Максим 1981 6 3–5 06.10.2013
Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо Петрова Славка 1994 19 1 06.10.2013
Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо Ангелиева Фани 1994 19 1 06.10.2013
Глайдовата система на корейския и българския език Чой Куон 1994 19 2 06.10.2013
Галина Александрова Тагамлицка (1916–1998) 1998 32 1–2 26.11.2013
Годишен преглед на българските преводи за 1983 година Митова Катя 1984 9 6 26.11.2013
Годишен преглед на преводната продукция ’84 Митова Катя 1985 10 5 26.11.2013
Годината на Испания и Асоциацията на Испанистите в България Алварадо Рафаел 1993 18 2 26.11.2013
Годишна конференция на англицистите във ФРГ Данчев Андрей 1987 12 3 26.11.2013
Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Куцаров Иван 2003 28 1 26.11.2013
Григорий Цамблак. Живот и творчество (Трети международен симпозиум Търновска книжовна школа) Селимски Людвиг 1981 6 3–5 26.11.2013
Гръцкият език в България (1880–2000) Ангелиева Фани 2004 29 1 26.11.2013
Гръцкият език в България (1880–2000) Бояджиева Соня 2004 29 1 26.11.2013
Гръцкият език в България (1880–2000) Георгиева Цветанка 2004 29 1 26.11.2013