Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
Борис Казаку (1919–1987) Алексова Василка 1988 13 2 26.11.2013
Бохумил Трънка Молхова Жана 1984 9 5 26.11.2013
Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978) Иванчев Светомир 1978 3 5 26.11.2013
Боян Джонов (1918–1992) Парашкевов Борис 1992 17 6 26.11.2013
Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език Михов Николай 1983 8 3 06.10.2013
Българистичен симпозиум в Прага Бъчваров Янко 1987 12 1 26.11.2013
Българистична конференция в Прага Бъчваров Янко 1981 6 3–5 26.11.2013
Българо-белоруски езикови паралели, Втора българо-белоруска конференция (София, 17.–21.IX.1979 г.) Селимски Людвиг 1980 5 5 26.11.2013
Българо-гръцки симпозиум Асенова Петя 1979 4 3 26.11.2013
Българо-немска вокална интерференция Симеонова Руска 1980 5 3 06.10.2013
Българо-немска конференция по българска ономастика Бютнер Уве 1991 16 2 26.11.2013
Българо-романските езикови връзки Петканов Иван 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-румънски езикови отношения Младенова Олга 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-румънски езикови отношения Алексова Василка 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-тюркски езикови контакти {(езикови остатъци, състояние, проблеми)} Москов Моско 1981 6 3–5 06.10.2013
Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание Чаушев Асен 1980 5 5 26.11.2013
Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни Гегов Христо 1989 14 2 06.10.2013
Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q] Гегов Христо 1992 17 4 06.10.2013
Български език за чужденци – актуални проблеми на обучението Славова Радостина 1983 8 1 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1945–1975) Хрусанова Весела 1979 4 5 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1976,–1978) Хрусанова Весела 1979 4 6 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1979–1980) Хрусанова Весела 1982 7 3 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1981 година) Хрусанова Весела 1983 8 1 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1982 година) Хрусанова Весела 1984 9 2 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1983 година) Хрусанова Весела 1985 10 5 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1984 година) Хрусанова Весела 1986 11 2 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1985 година) Хрусанова Весела 1987 12 2 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1986 година) Хрусанова Весела 1988 13 3 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1987 година) Хрусанова Весела 1989 14 1 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1988 и 1989 година) Хрусанова Весела 1991 16 2 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1990 и 1991 година) Хрусанова Весела 1993 18 2 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1992 и 1993 година) Хрусанова Весела 1995 20 2 26.11.2013
Български езиковедски дисертации (1994–1996 година) Хрусанова Весела 1997 22 4 26.11.2013
Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност Николова Анна 1983 8 6 06.10.2013
Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език Младенова Олга 1987 12 2 06.10.2013
Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година Стефанов Павел 1991 16 3 26.11.2013

Pages