Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Марева Амелия Библиография на трудовете на Андрей Тошев Данчев 1993 18 2
Железарова Радост Библиография на трудовете на Бистра Алексиева 2008 33 2
Стаменов Христо Библиография на трудовете на Бистра Алексиева 2008 33 2
Филкова Пенка Библиография на трудовете на Блажо Блажев 1987 12 2
Долапчиева Майя Библиография на трудовете на Борис Парашкевов 2008 33 3
Данчева Мария Библиография на трудовете на Борис Симеонов 1985 10 5
Колев Георги Библиография на трудовете на Боряна Велчева 1992 17 2
Жобов Владимир Библиография на трудовете на Боряна Велчева 1992 17 2
Бояджиев Димитър Библиография на трудовете на Веселин Бешевлиев 1990 15 1
Машалова Елена Библиография на трудовете на Владимир Георгиев 2008 33 3
Махрова Тамара Библиография на трудовете на Галина Тагамлицка 1986 11 5
Богданов Богдан Библиография на трудовете на Георги Михайлов 1985 10 3
Паскалева Елена Библиография на трудовете на д-р Александър Людсканов 1981 6 2
Мишева Анастасия Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков 1982 7 1–2
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Дина Станишева 1987 12 3
Савова Ивелина Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова 1984 9 1
Савова Ивелина Библиография на трудовете на доц. Аксела Лазарова 1984 9 1
Донкова Пенка Библиография на трудовете на доц. Здравка Мечкова-Атанасова (1973–1980) 1981 6 6
Влахов Сергей Библиография на трудовете на доц. Иванка Васева 1982 7 4
Кирилова Юлия Библиография на трудовете на Емил Боев 1992 17 4
Кювлиева Веса Библиография на трудовете на Зара Генадиева-Мутафчиева 1984 9 2
Железарова Радост Библиография на трудовете на Иван Буюклиев 1994 19 2
Ненковска Румяна Библиография на трудовете на Иван Дуриданов 1985 10 3
Маровска Вера Библиография на трудовете на Иван Куцаров 2002 27 2
Гюлчева Нели Библиография на трудовете на Игнат Георгиев 1991 16 1
Ковачева Нина Библиография на трудовете на Ирина Червенкова 1991 16 1
Баракова Пенка Библиография на трудовете на Калина Иванова 1993 18 6
Бояджиев Димитър Библиография на трудовете на Кирил Влахов (1973–1983) 1984 9 6
Железарова Радост Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова 2008 33 1
Ишпекова Росица Библиография на трудовете на Майя Пенчева 2007 32 1
Алексова Василка Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов 1990 15 2
Стаменов Христо Библиография на трудовете на Мария Георгиева 2009 34 2
Вучева Евгения Библиография на трудовете на Мария Китова 2009 34 2
Ненковска Румяна Библиография на трудовете на Мария Леонидова 1986 11 3
Кюлев Иво Библиография на трудовете на Методи Лилов 1985 10 3
Ангелов Ангел Библиография на трудовете на Михаил Виденов 2000 16 3
Филчева Снежана Библиография на трудовете на Моско Москов 1987 12 4
Блажев Блажо Библиография на трудовете на Пенка Филкова 1989 14 4
Селимски Людвиг Библиография на трудовете на Петър Джамбазов 1991 16 2
Байрамова Мая Библиография на трудовете на Петър Илчев 1987 12 5
П[ашова] М[ария] Библиография на трудовете на Петър Пашов 1991 16 5
Влахов Кирил Библиография на трудовете на проф. Борис Геров (1973–1983) 1983 8 4
Попова Зорка Библиография на трудовете на проф. д-р Александър Ничев (1972–1981) 1982 7 5
Стаменов Христо Библиография на трудовете на проф. Жана Молхова (1973–1981) 1982 7 5
Чаушев Асен Библиография на трудовете на проф. Йосиф Симеонов (1972–1980) 1981 6 6
Христова Искра Библиография на трудовете на проф. Мирослав Янакиев (1947–1982) 1983 8 2
Лингорска Благовеста Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев 1980 5 3
Бъчваров Янко Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев 1980 5 3
Василева Радка Библиография на трудовете на професор Божил Николов 1979 4 4
Генадиева-Мутафчиева Зара Библиография на трудовете на Радослав Мутафчиев 1984 9 4

Pages