Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Редакционна CL Професор Еухенио Косериу – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 21 2
Бояджиев Живко Професор Конрад Кьорнер 1995 20 1
Редакционна CL Професор Ърнест Скатън – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1997 22 1
Бъчваров Янко Прощаване с професор Светомир Иванчев 1991 16 1
Бояджиев Живко Прощални думи за Еухенио Косериу 2003 28 1
Василева Албена Прощални думи за Йосиф Симеонов 2004 29 2
Занглигер Валерий Прощальное слово (Пенка Филкова) 2007 32 3
Благоева Диана Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон 2006 31 2
Бъчваров Янко Прояви на езиковата динамика в съвременния български и съвременния чешки език 1990 15 4–5
Васильевич Александр Психолингвистический подход к установлению лексических соответствий (на материале болгарских, русских и английских цветонаименований) 1983 8 5
Петрова Красимира Психолингвистическое исследование лексико-семантических групп с идентификатором сутки в русском и денонощие в болгарском языках 1995 20 1
Петрова Славка Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти 1992 17 1
Чаушев Асен Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница 2006 31 3
Стаменов Христо Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница 2006 31 3
Парашкевов Борис Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница 2006 31 3
Бенатова Паулина Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас 1977 2 4–5
Колев Георги Първа диалектоложка конференция у нас 1987 12 4
Дунков Димитър Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79 1979 4 6
Вачкова Кина Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79 1979 4 6
Карастойчева Цветана Първа конференция на чехословашките сланголози и арголози 1978 3 2
Приматарова-Милчева Антоанета Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам 1987 12 4
Грудкова Велислава Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София 1993 18 2
Милева Ралица Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София 1993 18 2
Тончева Елисавета Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1983 8 3
Попова Мария Първа национална конференция по езиково строителство 1979 4 2
Карастойчева Цветана Първа национална конференция по социолингвистика 1985 10 6
Захариева Мариана Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1990 15 3
Ташевска Светлана Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1990 15 3
Веселинова-Караниколова Иглика Първа национална младежка школа по езикознание 1980 5 3
Ненковски Heнко Първа национална младежка школа по математика и лингвистика 1982 7 6
Балтова Юлия Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика 1984 9 2
Николова-Новакова Ива Първа среща на млади лингвисти (Дюнкерк, Франция, 17–18 март 1995) 1995 20 6
Велева Мая Първи българо-скандинавски симпозиум по български език и литература 1980 5 3
Селимски Людвиг Първи великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти 1979 4 1
Методиева Снежана Първи випуск румънска филология в Софийския университет 1989 14 6
Петрова Лиана Първи випуск унгарска филология в Софийския университет „Климент Охридски“ 1989 14 6
Николова-Новакова Ива Първи колоквиум Chronos 1996 21 3
Златанова Румяна Първи международен колоквиум по старобългаристика 1979 4 1
Бъчваров Янко Първи международен конгрес по българистика 1981 6 3–5
Илиева-Балтова Пенка Първи международен конгрес по приложна психолингвистика в Барселона 1986 11 5
Гогова Снежина Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд 1986 11 3
Балтова Юлия Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване 1985 10 5
Македонска Емилия Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1992 17 6
Мечковска Нина Първите учебни книги на националното възраждане {(„Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец)} 1979 4 2
Кирилова Юлия Първото българско изтоковедско списание 1992 17 6
Алексова Василка Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език 2000 25 2
Пашов Петър Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи 1981 6 3–5
Бенатова Паулина Работна група за съпоставителни изследвания при Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“ 1976 1 6
Бенатова Паулина Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“ 1980 5 1
Златева Палма Работна школа по математическа и приложна лингвистика 1980 5 1

Pages