Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Стаменов Христо Англицистична конференция във Виена 2002 27 2
Андрей Данчев (1933–1996) 1996 21 1
Хохел Игор Антон Попович 1985 10 4
Хохел Игор Антон Попович 1985 10 4
Андреева Мария Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език 1983 8 1
Колесник Валентина Антропонимия болгарских сел Одесской области Украинской ССР 1984 9 5
Венкова Валентина Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език 1996 21 3
Коритковска Малгожата Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език 1990 15 3
Младенов Максим Аритон Врачу (1927–1987) 1988 13 4–5
Чейко Мирек Арнощ Лампрехт (1919– 1985) 1985 10 6
Вечерка Радослав Арнощ Лампрехт (1919– 1985) 1985 10 6
Славова Татяна Архангелското евангелие от 1092 година като извор за историята на българския и руския език 1990 15 1
Герганов Енчо Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език 1979 4 6
Тасева-Рангелова Красимира Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език 1979 4 6
Пандова Росица Аспекти на географската терминология във френския и българския език 1989 14 5
Асенова Петя Балканистичен колоквиум в Бохум 1992 17 5
Колев Георги Балканистична конференция в София 1989 14 1
Попова Антоанета Безглаголна предикация в българския и полския език 1983 8 4
Константинов Юлиан Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език) 1988 13 2
Ковачева Мира Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език) 1988 13 2
Стаменов Христо Бележки върху рефлексивността в български и английски език (Remarks on reflexivization in Bulgarian and English) 1977 2 4–5
Бояджиев Живко Бележки за предмета и задачите на невролингвистиката 1984 9 1
Николов Божил Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Мечкова-Атанасова Здравка Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език 1987 12 3
Супрун Адам Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’ 1976 1 5
Караангова Маргарита Белоруско-български фразеологични паралели 1979 4 2
Бояджиев Живко Бертил Малмберг (1913–1994) 1995 20 2
Райман Михаел Библиография за разпадането на инфинитива в балканските езици 1995 20 6
Жобов Владимир Библиография на Анастасия Мишева 1996 21 3
Василева Радка Библиография на Божил Николов 1989 14 5
Костадинова Петя Библиография на Валентин Станков 1996 21 2
Жобов Владимир Библиография на Василка Радева 2000 25 3
Железарова Радост Библиография на Венче Попова 2001 26 3
Панайотов Величко Библиография на Винцент Бланар 2001 26 1
Куцаров Иван Библиография на езиковедските трудове на Юрдан Трифонов 1989 14 3
Железарова Радост Библиография на Живко Бояджиев 1996 21 1
Славова Татяна Библиография на Иван Добрев 1998 23 1–2
Железарова Радост Библиография на Иван Кънчев 1995 20 4–5
Николова Надка Библиография на Кина Вачкова 2004 29 2
Захариева Йорданка Библиография на Корнелия Илиева 1997 22 2
Кърпачева Марта Библиография на научните трудове на Мария Деянова 1993 18 2
Буров Стоян Библиография на научните трудове на Русин Русинов 1990 15 1
Мишева Анастасия Библиография на научните трудове на Руска Симеонова 1989 14 3
Григорова Евелина Библиография на научните трудове на Руска Симеонова 1989 14 3
Железарова Радост Библиография на Павел Петков 1996 21 3
Петрова Красимира Библиография на Пенка Илиева-Балтова 2002 27 3
Александрова Мая Библиография на Петя Асенова 2001 26 2
Влахова Радка Библиография на Руселина Ницолова 2001 26 3
Железарова Радост Библиография на Стефана Димитрова 1995 20 4–5
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Александър Ничев 1989 14 6

Pages