Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Ангелов Ангел Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996) 1997 22 3
Бютнер Уве Пета международна конференция по превод в Лайпциг 1992 17 2
Узунова Ирина Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1984 9 2
Димитрова-Тодорова Лиляна Пета общополска ономастична конференция в Познан 1986 11 3
Бояджиев Тодор Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин 1994 19 5
Дренска Маргарита Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 1990 15 6
Симеонова Руска Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език 1978 3 2
Милойкова Румяна Пети международен конгрес на преподавателите по руски език и литература 1983 8 1
Данчев Андрей Петнадесети световен конгрес no ономастика 1985 10 1
Куцаров Иван Петнайсети летен семинар по словашки език и литература (Studia academica slovaca) 1980 5 2
Томова Елена Петър Динеков (1910–1992) 1993 18 1
Томова Елена Петър Динеков (1910–1992) 1993 18 1
Вачкова Кина Петър Пашов (1.04.1931–5.04.2009) 2009 34 3
Илиева Лилия Планът на съдържанието в проблематиката на превода 1980 5 1
Симеонов Йосиф По въпроса за аспекта на френския глагол и вида на българския глагол (Le problème de la correspondance de l’aspect du verbe français et du vid du verbe bulgare) 1977 2 1–2
Цанева Нина По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам 1979 4 1
Симеонов Йосиф По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език 1978 3 6
Осадник Вацлав По някои въпроси на адвербиалното детерминиране 1980 5 5
Гегов Христо По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан 1989 14 3
Данчев Андрей По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език) 1978 3 6
Лингорска Благовеста По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания 1978 3 4
Попова Антоанета По повод на българо-гръцките езикови прилики. 1987 12 5
Иванчев Светомир По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров 1983 8 4
Янакиев Мирослав По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Котова Надежда По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Милойкова Румяна По-важни трудове на Боян Джонов 1988 13 2
Гочева Сийка По-важни трудове на Йордан Еленски 1984 9 6
Владова Илиана По-важни трудове на Сергей Влахов 1987 12 3
Владова Илиана По-важни трудове на Сидер Флорин 1983 8 2
Асенова Петя Повторението 1990 15 4–5
Дукова Уте Повторението 1990 15 4–5
Кацори Тома Повторението 1990 15 4–5
Бояджиев Тодор Пограничните български говори 1981 6 3–5
Бояджиев Живко Подбрана библиография за езиците в света 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Подбрана библиография по история на лингвистиката 1995 20 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (І) 1995 20 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (ІІ) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ) 2002 27 3
Бояджиев Живко Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ) 2002 27 3
Бояджиев Живко Подбрана библиография по социолингвистика (І) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Подбрана библиография по социолингвистика (ІІ) 2002 27 3
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в общото езикознание (І) 1994 19 5
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в общото езикознание (ІІ) 2000 25 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в романското езикознание (І) 1995 20 2
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в романското езикознание (ІІ) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание (І) 2000 25 1
Бояджиев Живко Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание [допълнена] (ІІ) 2001 26 2
Бояджиев Живко Подбрана обща библиография по лингвистична историография 2002 27 2
Деянова Мария Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език 1981 6 1
Алексиева Бистра Подчинени предикативни единици в английски и български език (Subordinate predication units in English and Bulgarian) 1977 2 4–5

Pages