Skip to content Skip to navigation

Volume 28, 2003, 1

Съпоставителни изследвания

Иржи Коростенский (Ческе Будейовице) – Новые тенденции в развитии русского словарного запаса (сопоставление с чешским языком)

Alexandra Bagasheva – On the Semantics of some Types of Event Construal in English and Bulgarian

Мария Жерева – Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език

Slavka Simeonova Savova – El éspañol y el búlgaro: dos lenguas posesivas, subjetivas e … irresponsables

Дискусии, обзори и научни съобщения

Anna Markova – L’aspect ludique de la création et de l’usage de tronqués et l’opposition oral – écrit

Живко Бояджиев – Писатели и езикознание

Йовка Дапчева – Лексеми с признакова семантика в семантичното поле ред/хаос

Жак Ескенази – Формални критерии за оценка на езиковедски публикации

Константин Попов – Парадокси в семантиката на думата тишина.

Рецензии и анотации

Слово. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Ирина Червенкова (съст. Н. Делева, А. Липовска) (Василка Радева)

W. Gladrow, K. Gutschmidt, K. D. Seemann. Bibliographie slawistischer Veröffentlichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 1983/1987-1992 (Марта Кърпачева)

J. Mlacek. Tvary a tváre frazém v slovenčine (Мария Добрикова, Братислава)

N. Mihov. Particularités structurelles et sémantiques de la phrase complexe à subordonnée temporelle (analyse contrastive avec le bulgare)(Асен Чаушев)

Хр. Станева. Стилистика на българския книжовен език (Константин Попов)

В. Попова. Психолингвистика на развитието. Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция (Юлияна Стоянова)

М. А. Кронгауз. Семантика (Надежда Михайлова–Сталянова)

R. Hickey. A Source Book for Irish English (Живко Бояджиев)

Ив. Генов. Българско-гръцки разговорник (Живко Бояджиев)

М. Алмалех. Българско-ивритски разговорник (Живко Бояджиев)

Правописен речник на българската научно-техническа лексика (Екатерина Солнцева–Накова)

Хроника

Иван Куцаров (Пловдив) – Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Мирена Пацева – Език, род и общество

* * *

A. Sh., C. S. – Жана Молхова на осемдесет години.

Иван Кънчев – В памет на Еухенио Косериу.

Живко Бояджиев – Прощални думи за Еухенио Косериу.

Стефана Димитрова – В памет на Михаил Викторович Панов

Биляна Първанова–Мюлер (Регенсбург) – В памет на Хелмут Неспитал

Volume No: 
28
Year: 
2003
Issue: 
1