Skip to content Skip to navigation

Animals

Древногръцката философия в контекста на „Шестоднев“ на Йоан Екзарх

Още от дълбока древност хората са търсели начин да разберат и обяснят света около тях. За тази цел, в началото създали митовете, които чрез богове и свръхестествени същества обяснявали създаването на света, небето, земята и т. н. Освен, че светът е създаден от богове, хората вярвали, че именно от тях им е дадено знанието как да орат, как да бъдат добри, как да строят къщи и т. н.

Subscribe to Animals