Skip to content Skip to navigation

Заключителна конференция (E-Medievalia. Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)

Дата: 
17.12.2014
Организатор: 

Катедра „Кирилометодиевистика“, Факултет по славянски филологии

Място на провеждане: 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Огледална зала

Заключителна конференция

Интернет страница: