Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиевъзходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Хърватски и словенски език в контраст Хаджи Весна 2003 28 3 06.10.2013
Христо Първев (1927–2007) 2007 32 2 26.11.2013
Хипотетична класификация на комуникативните видове на въпроса във френски и български език (Classification hypothétique des espèces communicatives des phrases interrogatives Ников Мишел 1977 2 1–2 06.10.2013
Хипотаксис и адективация във френския и българския език Бояджиев Борис 1984 9 6 06.10.2013
Хенрик Борек (1929–1986) Димитрова-Тодорова Лиляна 1988 13 3 26.11.2013
Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език Милева Виолета 1980 5 5 06.10.2013
Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици. Малджиева Вяра 1990 15 4–5 06.10.2013
Ханс Холм Билфелт (1907–1987) Шалер Хелмут 1988 XIII 4–5 06.10.2013
Ханс Холм Билфелт (1907–1987) Шалер Хелмут 1988 13 4–5 26.11.2013
ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц Воборжил Ладислав 2004 29 2 26.11.2013
Х международна конференция по русистика Солнцева-Накова Екатерина 2004 29 2 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Милева Виолета 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Малджиева Вяра 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Гешев Валентин 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Бояджиева Елисавета 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Виларова Маргарита 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Трифонова Йорданка 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Ангелова Искра 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Михалик Ришард 1989 14 4 26.11.2013