Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue възходящо сортиране
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Гешев Валентин 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Бояджиева Елисавета 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Виларова Маргарита 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Трифонова Йорданка 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Ангелова Искра 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Михалик Ришард 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Милева Виолета 1989 14 4 26.11.2013
Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) Малджиева Вяра 1989 14 4 26.11.2013
Х международна конференция по русистика Солнцева-Накова Екатерина 2004 29 2 26.11.2013
ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц Воборжил Ладислав 2004 29 2 26.11.2013
Хенрик Борек (1929–1986) Димитрова-Тодорова Лиляна 1988 13 3 26.11.2013
Ханс Холм Билфелт (1907–1987) Шалер Хелмут 1988 13 4–5 26.11.2013
Христо Първев (1927–2007) 2007 32 2 26.11.2013
Ханс Холм Билфелт (1907–1987) Шалер Хелмут 1988 XIII 4–5 06.10.2013
Хърватски и словенски език в контраст Хаджи Весна 2003 28 3 06.10.2013
Хипотетична класификация на комуникативните видове на въпроса във френски и български език (Classification hypothétique des espèces communicatives des phrases interrogatives Ников Мишел 1977 2 1–2 06.10.2013
Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език Милева Виолета 1980 5 5 06.10.2013
Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици. Малджиева Вяра 1990 15 4–5 06.10.2013
Хипотаксис и адективация във френския и българския език Бояджиев Борис 1984 9 6 06.10.2013