Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език Алексова Василка 2002 27 3 06.10.2013
Темпорална валентност в полския и българския език. Благоева Диана 1994 19 3–4 06.10.2013
Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст Василева Ирена 1992 17 5 06.10.2013
Теорията на превода като наука Васева Иванка 1978 3 1 06.10.2013
Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език Кънчев Иван 1988 13 6 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Леонидова Мария 1983 8 5 06.10.2013
Термините славеносрпски и славеноболгарски Младеновић Александър 1990 15 4–5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Вучкова Венка 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Прохорова Ирина 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Морковкин Валерий 1983 8 5 06.10.2013
Таксономия на речевите стойности Петков Славчо 1978 3 6 06.10.2013
Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език Христов Паисий 1979 4 1 06.10.2013
Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты Златева Палма 1997 22 3 26.10.2013
Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни Попов Борислав 2004 29 1 26.10.2013
Тодор Д. Сарафов Николова Анна 1980 5 6 26.11.2013
Теодозий Возний (1928–1992) Ошчипко Ирина 1993 18 5 26.11.2013
Теодозий Возний (1928–1992) Панко Тамила 1993 18 5 26.11.2013
Тамила Ивановна Панько (1935–1995) Ощипко Ирина 1996 21 2 26.11.2013
Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици Бенатова Паулина 1980 5 6 26.11.2013
Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици) Бучуковска Антония 1978 3 1 26.11.2013
Трети симпозиум на бохемистите в Прага Бъчваров Янко 1987 12 1 26.11.2013
Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика Вархол Стефан 2001 26 1 26.11.2013
Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика Сотиров Петър 2001 26 1 26.11.2013
Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България Василева Радка 1982 7 5 26.11.2013
Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна) Венкова Цветомира 2007 32 2 26.11.2013
Трети българо-скандинавски симпозиум във Варна Вълчев Боян 1986 11 4 26.11.2013
Трета национална младежка школа Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието в Шумен Вълчев Боян 1988 13 1 26.11.2013
Трети международен симпозиум на русистите по интерференция Дамянова Диана 1980 5 1 26.11.2013
Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка Гогова Снежина 1984 9 3 26.11.2013
Трета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон Дренска Маргарита 1988 13 4–5 26.11.2013
Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес Димова Екатерина 1978 3 1 26.11.2013
Трета национална конференция по проблемите на българската разговорна реч Дюлгерова Гинка 1995 20 3 26.11.2013
Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага Железарова Радост 1992 17 5 26.11.2013
Трета чехословашка конференция по проблемите на сленга и аргото Карастойчева Цветана 1985 10 2 26.11.2013
Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия) Селимски Людвиг 2000 25 1 26.11.2013
Трети международен колоквиум по старобългаристика Ковачева Пенка 1983 8 1 26.11.2013

Страници