Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984) Данчев Андрей 1984 9 5 06.10.2013
Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика Леков Иван 1976 1 5 26.10.2013
Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение Данчев Андрей 1978 3 1 06.10.2013
Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език Григорова Евелина 1991 16 5 06.10.2013
Съпоставително изследване на български с друга езици. Библиография за 1982 година Хрусанова Весела 1983 8 6 30.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография Хрусанова Весела 1976 1 4 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1976 г. (с допълнения за предходните години). Хрусанова Весела 1977 2 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1977 г Хрусанова Весела 1978 3 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1978 година Хрусанова Весела 1979 4 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1979 година Хрусанова Весела 1980 5 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1980 година Хрусанова Весела 1981 6 6 28.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1981 година Хрусанова Весела 1982 7 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1983 година Хрусанова Весела 1984 9 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1984 година Хрусанова Весела 1985 10 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1985 година Хрусанова Весела 1986 11 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година Хрусанова Весела 1987 12 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година Хрусанова Весела 1988 13 6 28.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1988 година Хрусанова Весела 1989 14 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1989 година Хрусанова Весела 1990 15 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1990 година Хрусанова Весела 1991 16 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1991 година Хрусанова Весела 1992 17 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1992 година Хрусанова Весела 1993 18 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1993 година Хрусанова Весела 1994 19 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1994 година Хрусанова Весела 1995 20 6 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1995 година Хрусанова Весела 1997 22 1 26.11.2013
Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1996 година Хрусанова Весела 1997 22 4 26.11.2013
Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език Попова-Велева Иванка 1998 23 1–2 06.10.2013
Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език Дренска Маргарита 1998 23 1–2 06.10.2013
Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език) Шимански Мачей 1988 13 1 26.11.2013
Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици Балтова Юлия 1993 19 6 26.11.2013
Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици Шатковски Януш 1993 19 6 26.11.2013
Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език Тхием Ле 1979 4 1 26.11.2013
Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език) Легурска Палмира 2006 31 1 06.10.2013
Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език) Веселинов Димитър 2006 31 1 06.10.2013
Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език Зафирова Бисерка 1977 2 3 06.10.2013
Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. Муталимова Муминат 1979 4 2 06.10.2013

Страници