Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Съдържание на год. VІІІ (1983) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1983 8 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина IX (1984) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1984 9 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина I–X (1976–1985) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1985 10 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина X (1985) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1985 10 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина XI (1986) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1986 11 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина XIII (1988) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1988 13 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина XIV (1989) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1989 14 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 1994 19 6 30.11.2013
Съдържание на годишнина XV (1990) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1990 15 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина XVI (1991) на списание Съпоставително езикознание Милойкова Румяна 1991 16 6 26.11.2013
Съдържание на годишнина XVII (1992) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 1992 17 6 21.02.2019
Съдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 1993 18 6 30.11.2013
Съдържание на годишнина XX (1995) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 1995 20 6 28.11.2013
Съдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание Михайлова Ина 2009 34 3 26.11.2013
Съдържание на годишнина ХХV (2000) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2000 25 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХVI (2001) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2001 26 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХVІІ (2002) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2002 27 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2003 28 3 26.11.2013
Съдържание на годишнина ХХІ (1996) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 1996 21 4 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХІV (1999) на списание Съпоставително езикознание Монова Илиана 1999 24 4 26.11.2013
Съдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание Монова Илиана 1997 22 4 26.11.2013
Съдържание на годишнина ХХІІІ (1998) на списание Съпоставително езикознание Монова Илиана 1998 23 3–4 26.11.2013
Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2004 29 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2005 30 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХХІ (2006) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2006 31 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХХІІ (2007) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2007 32 3 28.11.2013
Съдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание Михайлова Ина 2008 33 3 26.11.2013
Съдържание на годишнини XI–XX (1986–1995) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 1995 20 6 28.11.2013
Съдържание на годишнини ХХІ–ХХХ (1996– 2005) на списание Съпоставително езикознание Железарова Радост 2006 31 2 28.11.2013
Съответствия на италианската форма condizionale composto в българския език Раданова-Кушева Нели 1983 8 3 06.10.2013
Съпоставителен анализ на зооморфни характеристики в българския и английския език Коджахинков Иван 1989 14 3 06.10.2013
Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език Недкова Емилия 2002 27 2 06.10.2013
Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език Цонева Димитрина 2002 27 2 06.10.2013
Съпоставителен преглед на видовата категория в българския и френския език Петрова Мария 1980 5 6 06.10.2013
Съпоставителен преглед на състава и значението на при116 частните форми в българския и френския език (Etude comparative de la composition et la signification des formes par Чаушев Асен 1977 2 1–2 06.10.2013
Съпоставителен преглед на функционирането на имперфекта в българския и френския език Петрова Мария 1979 4 4 06.10.2013

Страници