Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм Котова Надежда 1991 16 6 06.10.2013
По-важни трудове на Боян Джонов Милойкова Румяна 1988 13 2 26.11.2013
По-важни трудове на Йордан Еленски Гочева Сийка 1984 9 6 28.11.2013
По-важни трудове на Сергей Влахов Владова Илиана 1987 12 3 28.11.2013
По-важни трудове на Сидер Флорин Владова Илиана 1983 8 2 28.11.2013
Повторението Дукова Уте 1990 15 4–5 06.10.2013
Повторението Кацори Тома 1990 15 4–5 06.10.2013
Повторението Асенова Петя 1990 15 4–5 06.10.2013
Пограничните български говори Бояджиев Тодор 1981 6 3–5 06.10.2013
Подбрана библиография за езиците в света Бояджиев Живко 1998 23 3–4 26.11.2013
Подбрана библиография по история на лингвистиката Бояджиев Живко 1995 20 1 26.11.2013
Подбрана библиография по общо езикознание (І) Бояджиев Живко 1995 20 1 26.11.2013
Подбрана библиография по общо езикознание (ІІ) Бояджиев Живко 1998 23 3–4 26.11.2013
Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ) Бояджиев Живко 2002 27 3 26.11.2013
Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ) Бояджиев Живко 2002 27 3 26.11.2013
Подбрана библиография по социолингвистика (І) Бояджиев Живко 1998 23 3–4 26.11.2013
Подбрана библиография по социолингвистика (ІІ) Бояджиев Живко 2002 27 3 26.11.2013
Подбрана библиография по Увод в общото езикознание (І) Бояджиев Живко 1994 19 5 28.11.2013
Подбрана библиография по Увод в общото езикознание (ІІ) Бояджиев Живко 2000 25 1 26.11.2013
Подбрана библиография по Увод в романското езикознание (І) Бояджиев Живко 1995 20 2 26.11.2013
Подбрана библиография по Увод в романското езикознание (ІІ) Бояджиев Живко 1998 23 3–4 26.11.2013
Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание (І) Бояджиев Живко 2000 25 1 26.11.2013
Подбрана библиография по Увод в сравнителното (индоевропейско) езикознание [допълнена] (ІІ) Бояджиев Живко 2001 26 2 26.11.2013
Подбрана обща библиография по лингвистична историография Бояджиев Живко 2002 27 2 26.11.2013
Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език Деянова Мария 1981 6 1 06.10.2013
Подчинени предикативни единици в английски и български език (Subordinate predication units in English and Bulgarian) Алексиева Бистра 1977 2 4–5 06.10.2013
Поетическите опити на Фридрих Енгелс и преводите им в България (Die dichterischen Versuche von Friedrich Engels und ihre bulgarischen Übersetzungen) Петрова Красимира 1977 2 3 06.10.2013
Полисемия в българската и английската военноморска терминология Георгиева Валентина 2009 34 2 26.11.2013
Полски еквиваленти на един в неквантитативна функция Мостовска Мариола 1990 20 1 06.10.2013
Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия Майхровски Йежи 1976 1 2 06.10.2013
Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия Радева Сабина 1976 1 2 06.10.2013
Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ Коритковска Малгожата 1979 4 3 06.10.2013
Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език Шверчек Лидия 1978 3 2 26.11.2013
Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.) Лингорска Благовеста 1980 5 5 26.11.2013
Полупряката реч в българския и руския език Васева Иванка 2004 29 3 27.10.2013
Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) Попова-Велева Иванка 2004 29 3 27.10.2013

Страници