Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиевъзходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език Алексова Василка 2000 25 2 06.10.2013
Първото българско изтоковедско списание Кирилова Юлия 1992 17 6 26.11.2013
Първите учебни книги на националното възраждане {(„Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец)} Мечковска Нина 1979 4 2 06.10.2013
Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Македонска Емилия 1992 17 6 26.11.2013
Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване Балтова Юлия 1985 10 5 26.11.2013
Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд Гогова Снежина 1986 11 3 26.11.2013
Първи международен конгрес по приложна психолингвистика в Барселона Илиева-Балтова Пенка 1986 11 5 26.11.2013
Първи международен конгрес по българистика Бъчваров Янко 1981 6 3–5 26.11.2013
Първи международен колоквиум по старобългаристика Златанова Румяна 1979 4 1 26.11.2013
Първи колоквиум Chronos Николова-Новакова Ива 1996 21 3 26.11.2013
Първи випуск унгарска филология в Софийския университет „Климент Охридски“ Петрова Лиана 1989 14 6 26.11.2013
Първи випуск румънска филология в Софийския университет Методиева Снежана 1989 14 6 26.11.2013
Първи великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти Селимски Людвиг 1979 4 1 26.11.2013
Първи българо-скандинавски симпозиум по български език и литература Велева Мая 1980 5 3 26.11.2013
Първа среща на млади лингвисти (Дюнкерк, Франция, 17–18 март 1995) Николова-Новакова Ива 1995 20 6 26.11.2013
Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика Балтова Юлия 1984 9 2 26.11.2013
Първа национална младежка школа по математика и лингвистика Ненковски Heнко 1982 7 6 26.11.2013
Първа национална младежка школа по езикознание Веселинова-Караниколова Иглика 1980 5 3 26.11.2013
Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Захариева Мариана 1990 15 3 26.11.2013
Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Ташевска Светлана 1990 15 3 26.11.2013
Първа национална конференция по социолингвистика Карастойчева Цветана 1985 10 6 26.11.2013
Първа национална конференция по езиково строителство Попова Мария 1979 4 2 26.11.2013
Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Тончева Елисавета 1983 8 3 26.11.2013
Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София Грудкова Велислава 1993 18 2 26.11.2013
Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София Милева Ралица 1993 18 2 26.11.2013
Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам Приматарова-Милчева Антоанета 1987 12 4 26.11.2013
Първа конференция на чехословашките сланголози и арголози Карастойчева Цветана 1978 3 2 26.11.2013
Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79 Дунков Димитър 1979 4 6 26.11.2013
Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79 Вачкова Кина 1979 4 6 26.11.2013
Първа диалектоложка конференция у нас Колев Георги 1987 12 4 26.11.2013
Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас Бенатова Паулина 1977 2 4–5 26.11.2013
Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница Стаменов Христо 2006 31 3 26.11.2013
Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница Парашкевов Борис 2006 31 3 26.11.2013
Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница Чаушев Асен 2006 31 3 26.11.2013
Психолингвистични проблеми при усвояване на българска лексика от гръцки студенти Петрова Славка 1992 17 1 26.11.2013
Психолингвистическое исследование лексико-семантических групп с идентификатором сутки в русском и денонощие в болгарском языках Петрова Красимира 1995 20 1 06.10.2013

Страници