Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Максим Младенов Първев Христо 1995 20 4–5 06.10.2013
Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992) Първев Христо 1995 20 4–5 26.11.2013
Максим Сл. Младенов (1930–1992) Радева Василка 1992 17 5 26.11.2013
Максим Сл. Младенов (1930–1992) Радева Василка 1992 17 5 06.10.2013
Мария Райкова (1914–1989) Стаменов Христо 1990 15 2 26.11.2013
Мария Райкова (1914–1989) Стаменов Христо 1990 15 2 06.10.2013
Марко Минков (1909–1987) Филипов Владимир 1988 13 3 26.11.2013
Марко Минков (1909–1987) Филипов Владимир 1988 13 3 06.10.2013
Материали от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език Редакционна CL 1976 1 3 26.11.2013
Международен колоквиум на тема Критически подходи към анализа на текст Василева Радка 1993 18 5 26.11.2013
Международен колоквиум на тема Ролите на преподавателя, организиран от Асоциацията на преподавателите по френски език в България Василева Радка 1998 32 1–2 26.11.2013
Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици Стефанова Лидия 1984 9 5 26.11.2013
Международен летен курс в Дижон Банков Димитър 1987 12 2 26.11.2013
Международен семинар по Политика на езика Ангелов Ангел 1995 20 4–5 26.11.2013
Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата Кючуков Христо 2008 33 3 26.11.2013
Международен симпозиум в Берлин по случай 200 години от рождението на Франц Боп Бояджиев Живко 1992 17 6 26.11.2013
Международен симпозиум Модели на значението във Варна Начева Мира 1989 14 6 26.11.2013
Международен симпозиум на бохемистите в Прага Бъчваров Янко 1980 5 3 26.11.2013
Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания Павлова Румяна 1976 1 1 26.11.2013
Международен симпозиум Нови постижения в author = {Областта на теорията на превода в Москва} Лилова Анна 1979 4 4 26.11.2013
Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново Ботева Силвия 1984 9 1 26.11.2013
Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999) Дейкова Христина 2000 25 2 26.11.2013
Международна езиковедска конференция в Копенхаген Стаменов Христо 1982 7 3 26.11.2013
Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика Благоева Диана 2004 29 2 26.11.2013
Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика Аврамова Цветанка 2004 29 2 26.11.2013
Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий Младенова Маргарита 1986 11 1 26.11.2013
Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография Ковальов Генадий 1986 11 2 26.11.2013
Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография Влахов Сергей 1986 11 2 26.11.2013
Международна конференция по езикови контакти и езикови изменения Данчев Андрей 1992 17 1 26.11.2013
Международна конференция по исторически синтаксис в Познан Ковачева Мира 1981 6 6 26.11.2013
Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша Молхова Жана 1976 1 6 26.11.2013
Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия Данчев Андрей 1982 7 6 26.11.2013
Международна конференция по словообразуване в Братислава Аврамова Цветанка 2005 30 2 26.11.2013
Международна конференция по теория на превода в Лайпциг Васева Иванка 1982 7 5 26.11.2013
Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация Солнцева-Накова Екатерина 2004 29 3 26.11.2013
Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски Димитрова-Тодорова Лиляна 2002 27 2 26.11.2013

Страници