Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода Банков Димитър 1983 8 5 26.11.2013
Международни славистични конференции в Люблин Бояджиев Тодор 1990 15 2 26.11.2013
Международни славистични конференции в Люблин Колева Красимира 1990 15 2 26.11.2013
Международен симпозиум на бохемистите в Прага Бъчваров Янко 1980 5 3 26.11.2013
Международен колоквиум на тема Ролите на преподавателя, организиран от Асоциацията на преподавателите по френски език в България Василева Радка 1998 32 1–2 26.11.2013
Международна конференция по теория на превода в Лайпциг Васева Иванка 1982 7 5 26.11.2013
Международен колоквиум на тема Критически подходи към анализа на текст Василева Радка 1993 18 5 26.11.2013
Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999) Дейкова Христина 2000 25 2 26.11.2013
Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия Данчев Андрей 1982 7 6 26.11.2013
Международна конференция по езикови контакти и езикови изменения Данчев Андрей 1992 17 1 26.11.2013
Международна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов Димитрова Стефана 1995 20 4–5 26.11.2013
Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски Димитрова-Тодорова Лиляна 2002 27 2 26.11.2013
Международна славистична конференция Димитрова-Тодорова Лиляна 1992 17 4 26.11.2013
Младежки национален симпозиум на тема Нови методи за изследване на езиковата практика в София Илиева-Балтова Пенка 1986 11 6 26.11.2013
Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография Ковальов Генадий 1986 11 2 26.11.2013
Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография Влахов Сергей 1986 11 2 26.11.2013
Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет Колева Красимира 2005 30 3 26.11.2013
Международна конференция по исторически синтаксис в Познан Ковачева Мира 1981 6 6 26.11.2013
Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата Кючуков Христо 2008 33 3 26.11.2013
Международен симпозиум Нови постижения в author = {Областта на теорията на превода в Москва} Лилова Анна 1979 4 4 26.11.2013
Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий Младенова Маргарита 1986 11 1 26.11.2013
Международен симпозиум Модели на значението във Варна Начева Мира 1989 14 6 26.11.2013
Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша Молхова Жана 1976 1 6 26.11.2013
Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания Павлова Румяна 1976 1 1 26.11.2013
Материали от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език Редакционна CL 1976 1 3 26.11.2013
Международна научна сесия Научното дело на проф. Б. Цонев и проф. Л. Милетич Селимски Людвиг 1983 8 6 26.11.2013
Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация Солнцева-Накова Екатерина 2004 29 3 26.11.2013
Международна езиковедска конференция в Копенхаген Стаменов Христо 1982 7 3 26.11.2013
Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици Стефанова Лидия 1984 9 5 26.11.2013
Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994) Яворская Галина 1995 20 3 26.11.2013
Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ Григорова Ада 1979 4 4 26.11.2013
Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ Чуканова Йонка 1979 4 4 26.11.2013
Мирослав Янакиев Николов (1925–1998) Редакционна CL 1998 32 1–2 30.11.2013
Морфологична класификация на определителния член в българския език Гилин Рогер 1982 8 3 07.03.2019

Страници