Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език Бабов Кирил 1978 3 5 06.10.2013
Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение Грозданова Лиляна 1978 3 6 06.10.2013
Лексикална асиметрия при глаголите в българския и чешкия език Железарова Радост 1995 20 2 06.10.2013
Лексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език Коджабашева Катя 1999 24 2–3 06.10.2013
Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици) Костадинова Маргарита 2000 25 2 06.10.2013
Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици Мемова-Сюлейманова Хайрие 1981 6 3–5 06.10.2013
Лексикални белоруско-български паралели. Младенов Максим 1979 4 2 06.10.2013
Лексико-синтактична структура на същинските общи въпроси във френски и български език (Structure lexico-syntaxique des véritables questions totales en français et bulgare) Ников Мишел 1976 1 3 06.10.2013
Личните местоимения в английски и български според признака на субективната оценка и обществените отношения (The personal pronouns in English and Bulgarian accor Пиперкова Искра 1977 2 4–5 06.10.2013
Лексика с неполногласием и полногласием в русских народных говорах (в сравнении со староболгарским и древнерусским языками) Порохова Ольга 1986 11 6 06.10.2013
Личные существительные болгарского языка на общеславянском фоне Смольская Аделаида 1984 9 6 06.10.2013
Лексико-семантическое взаимодействие некоторых русских и староболгарских слов в русском литературном языке Филкова Пенка 1989 14 6 26.11.2013
Леонид С. Бархударов (1923–1985) Алексиева Бистра 1986 11 3 26.11.2013
Лятна школа по теория и критика на превода Васева Иванка 1981 6 1 26.11.2013
Лингвистична среща в Ополе Димитрова Стефана 1992 17 2 26.11.2013
Лингвистична есен в Ополе Димитрова Стефана 1997 22 2 26.11.2013
Летен езиков курс в Париж Михов Николай 1988 13 2 26.11.2013
Летен езиков курс в Монпелие Пандова Росица 1984 9 1 26.11.2013
Летен курс за усъвършенствуване на преподаватели по японски език Попова Силвия 1984 9 5 26.11.2013
Летни курсове по германистика в Лайпциг Радева Василка 1980 5 2 26.11.2013
Лингвистична характеристика на съвременните книжовни славянски езици (проект) Редакционна CL 1978 3 5 26.11.2013
Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново Русинов Русин 1987 12 2 26.11.2013