Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиевъзходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Выражение уступительных отношений в русских конструкциях с предлогом несмотря на и в болгарских конструкциях с предлогом въпреки Ченева Вера 1989 13 4 06.10.2013
Вътрешноприсъщи характеристики на гласните Тилков Димитър 1978 3 2 06.10.2013
Вътрешноприсъщи характеристики на гласните Мишева Анастасия 1978 3 2 06.10.2013
Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика Супрун Адам 1980 5 5 06.10.2013
Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език) Джамбазов Петър 1979 4 4 06.10.2013
Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език Велева Маргарита 1985 10 1 06.10.2013
Възможности за изразяване на немските детерминативни сложни съществителни имена от научно-техническата литература на български език Политов Стефан 1992 17 6 06.10.2013
Възвратността в българския и румънския език Квоние Йорн 1985 10 5 06.10.2013
Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) Дмитриева Нина 1985 10 4 06.10.2013
Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) Газидова Раида 1985 10 4 06.10.2013
Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала Кабакчиев Красимир 1987 12 2 26.11.2013
Втори международен симпозиум по фразеология Леонидова Мария 1983 8 5 26.11.2013
Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР Щернеман Райнхард 1981 6 2 26.11.2013
Втори международен конгрес по българистика в София Тренков Климент 1987 12 1 26.11.2013
Втори летен колоквиум по старобългаристика Смядовски Стефан 1981 6 1 26.11.2013
Втори колоквиум по български език с международно участие Николаев Боян 1985 10 1 26.11.2013
Втори залцбургски славистични разговори Младенов Максим 1984 9 5 26.11.2013
Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти Селимски Людвиг 1980 5 2 26.11.2013
Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика Младенова Олга 1981 6 1 26.11.2013
Втори българо-английски симпозиум в Благоевград Стаменов Христо 1986 11 2 26.11.2013
Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика Куцаров Иван 1983 8 4 26.11.2013
Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон Дренска Маргарита 1987 12 6 26.11.2013
Втора среща на италианските слависти лингвисти Ликоманова Искра 2009 34 1 26.11.2013
Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг Ангелов Ангел 1990 15 3 26.11.2013
Втора национална младежка школа в Приморско Банков Димитър 1987 12 4 26.11.2013
Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст Димитрова Лиляна 1985 10 2 26.11.2013
Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие Пандова Росица 1985 Х 1 26.11.2013
Втора национална конференция на чехословашките сленголози (Пълзен, 23–26 септември 1980 г.) Карастойчева Цветана 1982 7 3 26.11.2013
Втора научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Кметова Таня 1980 5 6 26.11.2013
Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели Солнцева-Накова Екатерина 2001 26 3 26.11.2013
Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997) Стаменов Христо 1998 32 1–2 26.11.2013
Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994) Стоянова Люба 1995 20 4–5 26.11.2013
Втора междувузовска конференция на младите русисти Косева Грета 1979 4 3 26.11.2013
Втора лятна школа по езикознание в Залцбург Асенова Петя 1980 5 2 26.11.2013
Втора лингвистична среща в Ополе Димитрова Стефана 1987 12 4 26.11.2013
Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието Федосеева Наталия 1980 5 5 26.11.2013

Страници