Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Връзката на белоруския книжовен език със съседните славянски езици Журавски Аркадий 1989 14 3 26.11.2013
Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг Ницолова Pyceлина 1979 4 5 26.11.2013
Втора българо-белоруска конференция Редакционна CL 1979 4 2 26.11.2013
Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието Федосеева Наталия 1980 5 5 26.11.2013
Втора лингвистична среща в Ополе Димитрова Стефана 1987 12 4 26.11.2013
Втора лятна школа по езикознание в Залцбург Асенова Петя 1980 5 2 26.11.2013
Втора междувузовска конференция на младите русисти Косева Грета 1979 4 3 26.11.2013
Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994) Стоянова Люба 1995 20 4–5 26.11.2013
Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997) Стаменов Христо 1998 32 1–2 26.11.2013
Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели Солнцева-Накова Екатерина 2001 26 3 26.11.2013
Втора научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Кметова Таня 1980 5 6 26.11.2013
Втора национална конференция на чехословашките сленголози (Пълзен, 23–26 септември 1980 г.) Карастойчева Цветана 1982 7 3 26.11.2013
Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие Пандова Росица 1985 Х 1 26.11.2013
Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст Димитрова Лиляна 1985 10 2 26.11.2013
Втора национална младежка школа в Приморско Банков Димитър 1987 12 4 26.11.2013
Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг Ангелов Ангел 1990 15 3 26.11.2013
Втора среща на италианските слависти лингвисти Ликоманова Искра 2009 34 1 26.11.2013
Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон Дренска Маргарита 1987 12 6 26.11.2013
Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика Куцаров Иван 1983 8 4 26.11.2013
Втори българо-английски симпозиум в Благоевград Стаменов Христо 1986 11 2 26.11.2013
Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика Младенова Олга 1981 6 1 26.11.2013
Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти Селимски Людвиг 1980 5 2 26.11.2013
Втори залцбургски славистични разговори Младенов Максим 1984 9 5 26.11.2013
Втори колоквиум по български език с международно участие Николаев Боян 1985 10 1 26.11.2013
Втори летен колоквиум по старобългаристика Смядовски Стефан 1981 6 1 26.11.2013
Втори международен конгрес по българистика в София Тренков Климент 1987 12 1 26.11.2013
Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР Щернеман Райнхард 1981 6 2 26.11.2013
Втори международен симпозиум по фразеология Леонидова Мария 1983 8 5 26.11.2013
Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала Кабакчиев Красимир 1987 12 2 26.11.2013
Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) Дмитриева Нина 1985 10 4 06.10.2013
Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) Газидова Раида 1985 10 4 06.10.2013
Възвратността в българския и румънския език Квоние Йорн 1985 10 5 06.10.2013
Възможности за изразяване на немските детерминативни сложни съществителни имена от научно-техническата литература на български език Политов Стефан 1992 17 6 06.10.2013
Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език Велева Маргарита 1985 10 1 06.10.2013
Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език) Джамбазов Петър 1979 4 4 06.10.2013
Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика Супрун Адам 1980 5 5 06.10.2013

Страници