Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавие Year of Publication Volume Issue низходящо сортиране
В памет на професор Светомир Иванчев 1991 16 6 26.11.2013
В памет на Карл-Хайнц Полок Холиолчев Христо 2004 29 2 26.11.2013
Владимир Барнет Станишева Дина 1983 8 5 26.11.2013
В памет на Кира Георгиева Андрейчина (1934–2007) Редакционна CL 2007 32 3 26.11.2013
В памет на Милош Докулил Аврамова Цветанка 2004 29 2 26.11.2013
В памет на професор Светомир Иванчев Бояджиев Живко 1996 21 1 26.11.2013
В памет на Веселин Вапорджиев Валтер Хилмар 2002 27 2 26.11.2013
Владимир Звегинцев (1910–1988) Димитрова Стефана 1988 13 4–5 26.11.2013
В памет на Михаил Викторович Панов Димитрова Стефана 2003 28 1 26.11.2013
Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг Ангелов Ангел 1990 15 3 26.11.2013
Втора лятна школа по езикознание в Залцбург Асенова Петя 1980 5 2 26.11.2013
Втора национална младежка школа в Приморско Банков Димитър 1987 12 4 26.11.2013
Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст Димитрова Лиляна 1985 10 2 26.11.2013
Втора лингвистична среща в Ополе Димитрова Стефана 1987 12 4 26.11.2013
Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон Дренска Маргарита 1987 12 6 26.11.2013
Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала Кабакчиев Красимир 1987 12 2 26.11.2013
Втора национална конференция на чехословашките сленголози (Пълзен, 23–26 септември 1980 г.) Карастойчева Цветана 1982 7 3 26.11.2013
Втора научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Кметова Таня 1980 5 6 26.11.2013
Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика Куцаров Иван 1983 8 4 26.11.2013
Втора междувузовска конференция на младите русисти Косева Грета 1979 4 3 26.11.2013
Втора среща на италианските слависти лингвисти Ликоманова Искра 2009 34 1 26.11.2013
Втори международен симпозиум по фразеология Леонидова Мария 1983 8 5 26.11.2013
Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика Младенова Олга 1981 6 1 26.11.2013
Втори залцбургски славистични разговори Младенов Максим 1984 9 5 26.11.2013
Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг Ницолова Pyceлина 1979 4 5 26.11.2013
Втори колоквиум по български език с международно участие Николаев Боян 1985 10 1 26.11.2013
Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие Пандова Росица 1985 Х 1 26.11.2013
Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“ Петрова Стефка 1981 6 2 26.11.2013
Втора българо-белоруска конференция Редакционна CL 1979 4 2 26.11.2013
Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти Селимски Людвиг 1980 5 2 26.11.2013
Втори летен колоквиум по старобългаристика Смядовски Стефан 1981 6 1 26.11.2013
Втори българо-английски симпозиум в Благоевград Стаменов Христо 1986 11 2 26.11.2013
Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997) Стаменов Христо 1998 32 1–2 26.11.2013
Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели Солнцева-Накова Екатерина 2001 26 3 26.11.2013
Втори международен конгрес по българистика в София Тренков Климент 1987 12 1 26.11.2013
Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994) Стоянова Люба 1995 20 4–5 26.11.2013

Страници