Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Заглавиенизходящо сортиране Year of Publication Volume Issue
Българските адверзативни съюзи от типологично гледище Шик Иванка 1996 21 4 26.10.2013
Българските говори в югозападната част на българското езиково землище Иванов Йордан 1981 6 3–5 06.10.2013
Българските говори на територията на Съветския съюз Стоянов Иван 1981 6 3–5 06.10.2013
Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия Холиолчев Христо 1981 6 3–5 06.10.2013
Българските диалекти в CP Румъния Младенов Максим 1981 6 3–5 06.10.2013
Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език Делев Неделчо 1987 12 3 06.10.2013
Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език Петров Петър 1987 12 3 06.10.2013
Българският език и другите славянски езици Селимски Людвиг 1981 6 3–5 06.10.2013
Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език Куцаров Иван 1987 12 1 06.10.2013
Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език) Ухлиржова Людмила 1992 17 6 06.10.2013
Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език Михов Николай 1979 4 1 06.10.2013

Страници