Skip to content Skip to navigation

Библиографии

Баракова, П. авт, 1993. Библиография на трудовете на Калина Иванова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), с-ци95–101.
Блажев, Б. авт, 1989. Библиография на трудовете на Пенка Филкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци97–101.
Scatton, E.A. авт, 1991. Bibliography of Bulgarian linguistics in the Unitеd States. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци117–128.
Stamenov, C. & Železarova, R. авт-ри, 2008. Selected Bibliography of Catherine V. Chvany. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци105–114.
Vassileva, R. & Stamenov, C. авт-ри, 1992. Bibliography of Jana Molhova’s works. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с10.
Александрова, М. авт, 2001. Библиография на Петя Асенова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(2), с-ци151–159.
Алексова, В. авт, 1990. Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци91–104.
Ангелов, А.Г. авт, 2000. Библиография на трудовете на Михаил Виденов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), с-ци151–165.
Байрамова, М. авт, 1987. Библиография на трудовете на Петър Илчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци130–131.

Страници

Subscribe to Библиографии