Skip to content Skip to navigation

Библиографии

Железарова, Р. авт, 2008. Библиография на трудовете на Христо Стаменов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), с-ци158–163.
Влахов, С. авт, 1982. Библиография на трудовете на доц. Иванка Васева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци78–82.
Влахова, Р. авт, 2001. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), с-ци152–162.
Вучева, Е. авт, 2009. Библиография на трудовете на Мария Китова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци121–125.
Буров, С. & Русинов, Р. авт-ри, 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци16–121.
Бучуковска, А. авт, 1985. Библиография на трудовете на Текла Сугарева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с43.
Василева, Р. авт, 1989. Библиография на Божил Николов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с7.
Владова, И. авт, 1987. По-важни трудове на Сергей Влахов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци117–119.

Страници

Subscribe to Библиографии