Skip to content Skip to navigation

За списанието

ISSN 2603-5340

Списание „Литературата“ се появява отново през 2007 година и има амбицията да е списание на новия ХХI в. То ще се опитва да улавя идеи, теми, тенденции, да наслагва имена и да подрежда пъзела на нововековната хуманитаристика. Литературата тук е разбирана в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизираните граници, на интердисциплинарността и интертекстуалността. През 90-те усилено се нуждаехме да запълваме бели полета, да възстановяваме, да проясняваме. Днес българската хуманитаристика е с по-друго самочувствие. Или най-малкото вече не може да се оправдава с липси. Днес тя трябва да участва равностойно в културния диалог и една от целите на списанието ще е да осигурява такава територия, в която български и преводни текстове ще представят своите визии по познати теми, ще сблъскват тълкувания или ще конструират нови митологии. Но ще се борят – нека го подчертаем отново – за равнопоставеност в диалога.

Анонимно рецензиране

От две години авторските статии в списание „Литературата“ подлежат на анонимно рецензиране от двама, несвързани с редакцията на списанието, специалисти в съответната научна област.