Skip to content Skip to navigation

Codex Suprasliensis

Житието на светите Четиридесет севастийски мъченици

Настоящата работа* цели да съпостави два преписа на Пространното житие на светите Четиридесет мъченици в частта им, свързана с мъченията на Четиридесетте мъченици. Паметта им се отбелязва на 9. март.

Aitzetmüller, R. авт, 1956. Kulturkundliches aus dem Codex Suprasliensis. В Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956. Wiesbaden: Harrasowitz, с-ци 23–27.

Страници

Subscribe to Codex Suprasliensis