Skip to content Skip to navigation

tożsamość

Umysł jako przestrzeń konstruowania znaczeń tożsamości

Kategoria tożsamości człowieka jest kategorią złożoną. Jej analiza wymaga wydzielenia przestrzeni spośród wzajemnie na siebie nachodzących i pozostających w ścisłym związku zależności, co ostatecznie ułatwi szczegółową charakterystykę elementarnych składników. Podejmowany temat funkcjonuje na gruncie naukowych rozważań od dawna, dlatego niezbędne jest odniesienie do teorii, które stanowią punkt wyjścia dla refleksji nad złożonym rozumieniem pojęcia tożsamość (ang. identity).

Subscribe to tożsamość