Skip to content Skip to navigation

reading text

Между литературната памет и забраната/забравата

Памет. Днес, в ерата на високите технологии, тази дума се свързва по-скоро с думи като RAM, ROM, DRAM, FLASH и разни други видове памет, които ни осигурява нашият постоянен спътник в живота – компютърът. И все по-рядко думата памет означава онази простичка способност на човека да помни. От времето, когато Омуртаг заръча на родените по-късно да помнят делата на родените преди тях, помненето се превърна в памет.

Subscribe to reading text