Skip to content Skip to navigation

memory

Памет и литература (откъс)

Опитът* от загубата води до създаване на техника за съхраняване и следователно означава, че във всеки миг и в хода на един мощен процес на претопяване всяка култура преобразява знанието, което има за себе си, в знаци на репрезентация, които биват складирани на определено място и в определен ред.

Subscribe to memory