Skip to content Skip to navigation

iconography

Отново за средновековните стенописи от църквата „Св. Георги” в Колуша, Кюстендил

Благодарение на реставраторски намеси през последните няколко десетилетия, към паметниците със средновековни стенописи в България се прибави още един – църквата „Св. Георги“ в кюстендилския квартал Колуша. Разкритите фрагменти са сравнително малко и също толкова малко е онова, което с категоричност може да се твърди по отношение на тези стенописни „останки“, но със своя стил, а както ще видим по-нататък и с някои иконографски особености, те представляват интересен и ценен пример на монументалната живопис от средновековното минало на Балканите.

Subscribe to iconography