Skip to content Skip to navigation

grotesque

Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков

Междувоенното двадесетилетие на ХХ в. е период на авангардни търсения и множество експерименти с формата на романа – един от представителните за всяка литература жанрове. Знакови творби за европейската култура от началото на ХХ в. улавят засилващите се отчуждение, обезверяване и абсурдност в човешкото битие. Релативизацията на действителността дава превес на личностното и субективното светоусещане, на несъзнаваното и ирационалното над позитивистичните и рационалистичните настроения, завещани от предходния век.

Фантастичното в портретите от „Малвина“ на Св. Минков, „Портрет“ на Н. Гогол и „Портретът на Дориан Грей“ на О. Уайлд

През 1842 г. руският писател Николай Гогол написва повестта „Портрет“, която е част от съдържанието на сборника му „Петербургски повести“. Години по-късно в Англия е издаден романът на Оскар Уайлд „Портретът на Дориан Грей“ (1890), с който писателят достига върха в своята белетристика. В началото на следващия век, през 1922 г., в България се появява разказът на Светослав Минков „Малвина“, който е част от вълната нашумели сюжети с призрачен характер.

Subscribe to grotesque