Skip to content Skip to navigation

Bulgarian literature – poetry

Житейско време и вечност в стихосбирката „Мигове в кибритена кутийка“

Още заглавието на дебютната стихосбирка на Поли Муканова „Мигове в кибритена кутийка“ (2009) подготвя читателя за срещата с кратки стихове. Паратекстуална рамка е мигът – конкретен отрязък от време, който едновременно стои точно на границата между минало и бъдеще, тоест, свързва се с настоящето време-пространство, но също така може да бъде обвързан и с представата за вечност. Стиховете създават връзка между тези две величини.

Subscribe to Bulgarian literature – poetry