Skip to content Skip to navigation

„Последният Асеновец“

Последният Асеновец – Боянският майстор (Личността на твореца в историческия роман)

Интенцията за този текст се появи след запознаването ми с книгите на Фани Попова-Мутафова. При прочит на нови за мен заглавия се старая да се абстрахирам максимално от критиката за тях и от биографията на автора, за да имам един a priori прочит на произведението. При запознаването си с тетралогията за Асеневци открих неща, които очаквах, и такива, които не очаквах.

Subscribe to „Последният Асеновец“