Skip to content Skip to navigation

памет

Памет и литература (откъс)

Опитът* от загубата води до създаване на техника за съхраняване и следователно означава, че във всеки миг и в хода на един мощен процес на претопяване всяка култура преобразява знанието, което има за себе си, в знаци на репрезентация, които биват складирани на определено място и в определен ред.

Житие и сага: създаване на памет

Всеки народ създава своите митологеми, изгражда представи за своето минало1, за най-важните и основополагащи личности и събития, които вгражда в своя пантеон, осъзнава ги като своя еманация и пример за подражание за поколенията.

Subscribe to памет