Skip to content Skip to navigation

евангелска парафраза

Евангелските цитати и парафрази в Протоевангелието на Яков

Новозаветните цитати в ранните християнски съчинения представляват предизвикателство за изследователите. Това се дължи на факта, че в първите години християнският канон на новозаветните четива не е бил окончателно установен (Metzger 1987).

Subscribe to евангелска парафраза