Skip to content Skip to navigation

докторанти

Международен филологически форум за студенти и докторанти

Първото издание на Международния форум за докторанти и студенти включва над 200 участници от 18 държави. В рамките му ще се проведат встъпителни лекции на утвърдени учени, кръгли маси и дискусии.

Ежегодните традиционни 15. Климентови четения ще се проведат на 15 ноември, събота, в 1. зала на Софийския университет, като откриването им ще бъде в Аулата с встъпителна лекция на проф. д.ф.н. Татяна Славова.

Дата: 
13.11.2014 to 16.11.2014
Subscribe to докторанти